Çıkış

Sitemize Üye Değilmisiniz? Şimdi Üye olun...

lock and key

Üye Girişi Yapınız...

Üyelik Bilgileri

Şifremi Unuttum?

Eylül Ayı Takvimi

Baklagiller Tarım Takvimi

 • Fasulye hasadı yapılır.
 • Baklagil yerleri sökülür.

Büyükbaş Hayvancılık Takvimi

 • Gebe ineklere iyi bir bakım gösterilmelidir. Doğumlarına 1,5-2 ay kala sığırlar sütten kurutulmaya başlanılmıştır. Doğum locaları ve buzağı bölmeleri yeniden gözden geçirilerek noksanlıklar tamamlanıp, dezenfeksiyonları yapılır.
 • Herhangi bir nedenle yavru atımı görüldüğünde, böyle hayvanlar derhal tecrit edilerek, gerekli araştırmalar yapılmalı; bulaşıcı bir hastalık durumunda, etkin önlemler alınmalıdır.
 • 4-8 aylık dişi danalara Br. S. 19 aşıları uygulanır.
 • Doğumu yaklaşan sığırlara, buzağı septisemi aşısı uygulanır.
 • Kış ayları için gerekli gıda ihtiyaçları sağlanır. Silaj çukurları doldurulup, üzerleri tekniğine uygun bir şekilde kapatılıp, kış sezonuna hazır bir duruma getirilir.
 • Aylık kayıtlar tutulur.

Çayır – Mer’a ve Yem Bitkileri

 • Meralardan, münavebeli otlatmak suretiyle hayvanlar yararlandırılır.
 • Meralarda yetişmiş veya yetişmekte olan kofralar, mekanik yöntemlerle ayıklanır.
 • Yağışlı havalarda, meraların niteliklerinin bozulmaması için hayvan otlatılmasına müsaade edilmemelidir.
 • Biçilen otlar modern yöntemlerle kurutulmalıdır.

Çim Tarım Takvimi

 • Çim bakımında sonbahar programı Eylül ayında başlar. İlk yapılacak iş çimlerin boylarını sonbahara uygun bir boyuta alçaltmaktır. Solucanlar bu ay içinde aktif duruma gelirler.Bu dönemde ortaya çıkabilecek zararlılar için zirai ilaç bayilerinin tavsiye edeceği ilaçlar kullanılmalıdır. Eylül ayı bütün bölgelerimizde tohum ekmek için en uygun aydır. Eylül ayının birinci yarısında Ege ve Akdeniz bölgelerinde son gübreleme yapılmalıdır.

Hububat Tarım Takvimi

 • Kışlık ekim için, toprak işlemesi yapılır.

Küçükbaş Hayvancılık Takvimi

 • Meralar kuruduğundan, bu ayda koyunlara ek yem ve yonca verilmelidir. Yonca biçiminden iki-üç gün sonra, kurutularak verilmelidir. Sulama olanağı varsa, meralar sulanarak bir süre daha yararlanılabilecek duruma getirilir. Ağıl yakınlarındaki ekilecek hasıl tarlalarının hazırlanmasına başlanır.
 • İyi olmayan hava şartları ve ek besin verilememesi gibi şartlarda; gelişebilecek gebelik toksemesi gibi hastalıklarda, zaman geçirmeden tedavi yoluna gidilmelidir.
 • Koyunlara çiçek ve septisemi aşıları uygulanır.
 • Pazarlama durumuna göre, kadro fazlası kasaplık niteliğindeki koyunların satışı yapılır.

Kümes Hayvancılığı Takvimi

 • Piliçlerin çoğu bu ayda yumurta vermeye başlarlar. Bu devrede; yumurta miktarı, kabuğun şekli ve hayvanların gelişme durumları dikkatle izlenir.
 • Sürüdeki stres hallerinde, içme sularına geniş tesirli antibiyotikler ve vitaminli ilaçlar katılır.
 • Periyodik pullorum taraması yapılır.
 • Büyüme ve yumurta kayıtları tutulur.

Meyvecilik Tarım Takvimi

 • Tohum tavaları belirlenerek ekime hazırlanır.
 • Çeşitli meyve türlerinde hasada başlanır.
 • Meyve bahçelerinde ve fidanlıklarda zirai işlemleri sürdürülür. (Tüketici sağlığı yönünden, meyveli ağaçlarda ilaçlı mücadeleye, hasada 21 gün kala son verilmelidir.)

Sanayi Bitkileri Tarım Takvimi

 • Pancarlarda erken söküme devam edilir.
 • Pancarlarda sulama yapılır.
 • Çeltik sulaması kesilir.
 • Erkenci çeltiklerin hasadına başlanır.
 • Mısır hasadı yapılır.
 • Ayçiçeği hasadı yapılır.

Sebzecilik Tarım Takvimi

 • Havuç, kışlık yeşil soğan; marul ve turpun fide ve tohumlarının yerlerine ekim ve dikim işleri sürdürülür.
 • Hasadı biten sebzelikler temizlenip, kışlık sebzelerin ekimi için toprak hazırlığı yapılır.
 • Kışlık için ekilen havuçlarda seyreltme yapılır. Kışlık yetiştirilen sebzelerde ot alma, çapalama ve gerekiyorsa sulama yapılır. Lahana kelebeği mücadelesi yapılır.

Süs Bitkileri Tarım Takvimi

           SERALARDA

  • Cala (Su zambağı)ların saksılara dikimi yapılır.
  • Gölgeyi seven bitkiler dışında, diğer gölgelikler kaldırılır. Nem de azltılır.
  • Yılbaşında çiçeklenen Yılbaşı Minesi, Atatürk Çiçeği, Yılbaşı Çiçeği, Onbiray Çiçeği ve Çanta Çiçeği gibi bitkilere ve ağustosta saksısı değiştirilen sıklamenlere besin maddesi ve su verilmesine devam edilir.
  • Bu ayda geceler soğuk geçtiğinden, havalandırma işlemi azaltılarak, ısı kontrol edilmelidir.
  PARK VE BAHÇELERDE

 • Soğanlı süs bitkilerinin dikimi için tarla hazırlığı yapılır. Çiftlik gübresi ile gübrelenir.
 • Kışlık mevsimlik çiçeklerin tohum ekimi bu ayda tamamlanır.
 • Herdem yeşil bitkilerden çelik almaya devam edilir. Ay sonunda bordür ve yastıklar temizlenerek, bellenir ve kışlık fidelerin dikimi için, Çiftlik gübresi ile gübrelenir.
 • Çardak gülleri budanır ve çelik alınır.
 • Güllerde durgun göz aşısına devam edilir.
 • Soğanlılardan Safran (Crocus); Kardelen (Galanthus), pençelilerden Manisa lalesi (Anemone), Girit Lalesi (Ranunculus) gibi bitkilerin dikimleri yapılır.
 • Glayöl soğanlarının yaprakları kuruduktan sonra, sökümüne başlanır.
 • Ortancaların sert bir şekilde budanmasına ve çelik alınmasına devam edilir.